סדנה לפיתוח עובדים

מכון כיוונים נוספים מפעיל 3 תכניות לרווחת הקהילה: